Hakkımızda

hakkimizda

EGE PERİYODİK

Ege Periyodik Kontrol; tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde mümkün olan en yüksek kalite ve hizmet standartlarına ulaşmak için çalışmaktadır.

Bizim için en önemli değer; diğer tüm iş hedeflerinin üzerinde, sağlık, güvenlik ve çevre sorumluluğu yüksek standartlarda iş ekipmanlarının güvenli olmasını sağlamak ve amaca uygun kullanılmasını denetlemektir.

Bir ekipmandan dolayı oluşan kaza, maddi ve manevi hasarlara yol açabilmektedir. Ege Periyodik, bu istenmeyen sonuçların ortaya çıkmaması için sizin yanınızdadır.
Tarafsızlık Ve Bağımsızlık

 • Kuruluşumuz faaliyet alanında, (TS EN ISO/IEC 17020 -2012 standardı A tipi 3. taraf muayene) hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verecektir.
 • Muayene kuruluşu ve onun personelinin muayene faaliyetleri ile ilgili verdiği kararlar, aşağıda yer alan ve standardın EK-A maddesine karşılık gelen, bağımsızlık ilkesine aykırı olmayacaktır.
 • “Kuruluşumuzun çıkarları göz önünde bulundurularak karar alma mekanizmasına, muayene ekibine ve diğer personele, sürecin tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddi olanakların sunulmasına izin verilmeyecektir. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde; riskin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza nasıl indirileceği konusunda gerekli tedbir alınacaktır.”
 • Muayene kuruluşu olarak, muayene kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili ve bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamayı,
 • Kalite Yönetim Sisteminin temeli TS EN ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardı çerçevesindeki şartları oluşturarak, kuruluşumuzun çalışma prosedürlerini bağımsız olarak uygulamayı, Ege Periyodik Kontrol çalışanları olarak çalışacağımız işlerin tarafsızlık ve bağımsızlık kriterleriyle çelişmeyecek düzeyde olacağını taahhüt ediyoruz.

Vizyon & Misyon

%100 Müşteri Memnuniyeti

Misyonumuz;

Periyodik muayene hizmetlerimizin yasalara, standartlara ve gizlilik ilkesine uygun olarak doğru, güvenilir yerine getirmesini ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini kalıcı olarak sağlamaktır.

Vizyonumuz;

Ticari, hukuki ve ahlaki kuralları önemseyen firma olarak toplumsal saygınlığımızı hep korumak ve müşterilerimize en iyi hizmeti güvenilir şekilde sunarak sektöründe iyilerden birisi olmaktır.

Kalite Politikamız;

 • Yasalara ve standartlara uyan, müşteri odaklı, sürekli gelişmeye ve etik değerlere bağlı bir yönetim anlayışımızı sürdürmek,
 • İşini hassasiyetle yapan, konusunda bilgili ve eğitimli çalışan profiliyle hedeflerimiz doğrultusunda yol almak,
 • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük ve güvenilirliği her koşulda uygulamak,
 • İlkelerimiz doğrultusunda, müşterilerimize hızlı ve doğru şekilde hizmet sunmaktadır.

Neden Ege Periyodik

 • Güvenirlik 100%
 • Tecrübe 100%
 • Kalite 100%
 • Müşteri Memnuniyeti 100%
Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim