NDT Kontrolleri (Tahribatsız Muayene)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 25 Nisan 2013 tarihinde ‘’ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ yayınlanmıştır. İlgili yönetmeliğin 2. bölümünde yer alan 5. maddesinde ‘(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır’ denmektedir.

Yine bu yönetmeliğin Ek-3 2. Maddesinde ‘Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları’ olarak adlandırılan basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, işletmeye yardımcı tüm tesisatlar ve üretimde kullanılan makine ve tezgahların periyodik teknik kontrollere tabi olduğu vurgulanmış ve bu kontrollere yetkili kişi ve kurumlar belirtilmiştir.

NDT KONTROLLERİ (TAHRİBATSIZ MUAYENE)

  • Görsel Muayene
  • Sıvı Penetrant Muayenesi
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene
Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim