Müşteri Şikayet / İtiraz Formu

  • Gelen Şikayet ve İtirazlar, Ege Periyodik’in faaliyetleri ile ilgili değilse şikayet/ itiraz sahibine, şirket müdürü tarafından yazılı ile bilgilendirme yapılır. Eğer şikayet/itiraz kuruluşumuzun faaliyetleri ile ilgili ise yapılması gereken faaliyetler araştırılır.
  • Şikayet/İtirazın hangi konuyu/bölümü/alanı ilgilendirdiğinin teyidi Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir ve Şirket Müdürü’ne bildirir.
  • Şikayet/ İtiraza taraf olan personel, şikayetin karar ve bildirim aşamasında görevlendirilmez. Şikayet/ İtiraza taraf olan kişi Yönetim Temsilcisi ise bu şikayet konusunda karar verme yetkisi Şirket Müdürü’ne, muayene faaliyetleri ile ilgili ise Muayene Sorumlusu’ na, diğer konular ile ilgili ise Yönetim Temsilcisi’ne aittir.
  • EGE PERİYODİK şikayeti geçerli kılmak için gereken tüm belgeleri toplamasından ve doğrulanmasından bilgilerin gizli kalmasından aynı zamanda alınan tüm kararlardan sorumludur.
  • Bildirilen ve iletilen tüm şikayetler ve itirazlar Müşteri Şikayet/İtiraz Formu ile kayıt altına alınır ve Müşteri Şikayet/İtiraz Takip Listesi (LS.20) ile takip edilir. Müşteri Şikayet/İtiraz kayıtları yapılan toplantılarda görüşülür ve Toplantı Tutanağı Formu (FR.33) kaydedilir. Gerekirse Düzeltici Faaliyet başlatılır.(PR.12)
  • Şikayet/İtiraz alındıktan sonra 1 hafta içerisinde değerlendirilir ve müşteriye değerlendirme sürecinde olduğunun bilgisi Yönetim Temsilcisi tarafından bildirilir. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra 10 gün içinde sonuçlandırılıp Şikayet /İtiraz formunda açıklanan değerlendirme sonucu Yönetim temsilcisi tarafından müşteriye bildirilir.
  • Şikayet/ İtiraz konusuyla ilgili memnuniyetsizlikler sonrasında, düzeltici ve önleyici faaliyet başlatmadan önce, sorun Uygunsuzluk- Öneri Formuna (FR.29) kaydedilir ve bu form Muayene Sorumlusu ve Yönetim Temsilcisi tarafından incelendikten sonra gerekli görülmesi halinde Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PR.12), Önleyici Faaliyet Prosedürüne (PR.13) tabi tutulur ve yapılacak iyileştirme çalışmalarından müşteri mutlaka haberdar edilir. Eğer Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PR.12) ve/veya Önleyici Faaliyet Prosedürü’ nün (PR.13) uygulanması gerekli görülmez ise bu durumda müşteriye mutlaka bildirilmelidir.
  • Muayene yöntemi, uygulamaları veya raporlarına yönelik şikayet veya itirazlar; tarafımızca yapılan inceleme sonrasında, sorun tarafımızdan kaynaklı görülürse müşteriyle anlaşılan en kısa zamanda hizmet tekrarı yapılıp yeni rapor müşteriye gönderilir ve eski raporun geçersiz olduğu müşteriye bildirilir. Eğer sorun müşteriden kaynaklıysa, Şirket Müdürü’ nün onayıyla, iyi niyet doğrultusunda müşteriyle anlaşılan zamanda hizmet tekrarlanır, yeni rapor müşteriye gönderilir ve eski raporun geçersiz olduğu müşteriye bildirilir. Herhangi bir karışıklığı önlemek adına, eski raporlar “Geçersiz Rapor” klasöründe saklanır. Şikayet/İtirazlar ile ilgili faaliyetler talep edilmesi durumunda ilgili tüm taraflarca erişilebilir olmaktadır.
  • Şikayet/İtirazlar hakkındaki yapılan faaliyetler ile ilgili araştırma ve karar esnasında ayrımcı faaliyetlere sebebiyet verilmemektedir.

 

Firma Adı

Şikayet/İtiraz Edenin Adı-Soyadı

E-posta adresi

Telefon numarası

Şikayet/İtirazın Nedeni

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim