Periyodik Kontrol Zorunluluğu

Periyodik Kontrol Zorunluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 25 Nisan 2013 tarihinde ‘’ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ yayınlanmıştır. İlgili yönetmeliğin 2. bölümünde yer alan 5. maddesinde ‘(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır’ denmektedir.

Yine bu yönetmeliğin Ek-3 2. Maddesinde ‘Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları’ olarak adlandırılan basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, işletmeye yardımcı tüm tesisatlar ve üretimde kullanılan makine ve tezgahların periyodik teknik kontrollere tabi olduğu vurgulanmış ve bu kontrollere yetkili kişi ve kurumlar belirtilmiştir.

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM KAPSAMIMIZ

MAKİNE PERİYODİK KONTROLLERİ

 • Basınçlı Kap ve Ekipmanları
 • Kaldırma ve İletme Ekipmanları
 • İş Makineleri ve Ekipmanları
 • Tezgahlar ve Üretim Makineleri

 

ELEKTRİK KONTROLLERİ

 • Elektrik Test ve Ölçümleri
 • Elektrik Tesisat Kontrolleri
 • Topraklama Tesisatı Kontrolleri
 • Jeneratör Test ve Kontrolleri
 • Akümülatör, Transformatör

 

NDT KONTROLLERİ (TAHRİBATSIZ MUAYENE)

 • Görsel Muayene
 • Sıvı Penetrant Muayenesi
 • Manyetik Parçacık Muayenesi
 • Ultrasonik Muayene
 • Radyografik Muayene

 

TESİSAT KONTROLLERİ

 • Yangın Tesisatları ve Motopomplar
 • Havalandırma ve Klima Tesisatları
 • Boru Tesisatları (Basınçlı Tesisatlar)
 • Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri

 

 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ (İŞYERİ İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ)
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Toz Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • Havadaki Kimyasal Konsantrasyonları (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı Vb.)
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 • Uçucu Organik Bileşenler (Voc)
 • Hava Kalitesi Ölçümü ve Modellemesi
 • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri
 • Radyasyon Ölçümleri
Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim