Elektrik Tesisatları Test ve Periyodik Kontrolleri

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanlarının periyodik olarak test ve kontrole tabi tutulması hem çalışan sağlığını, hem de üretimde devamlılığı sağlayacaktır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2 gereğince; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlar sebebiyle uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

“Elektrik tesisatının; projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır. Bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.”

Yukarıdaki yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin, elektrik tesisatları periyodik kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) yaptırmaları ve kontrol raporlarını muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatların yılda bir kez kontrolü ile sağlanabilmektedir.

Ege Periyodik; işletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatlarının, enerji hatlarının, kaçak akım rölelerinin, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantılarının uygunluk test ve gözetimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatların test ve kontrollerini, kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.

Tüm elektrik tesisatı uygunluk kontrollerinizin uygulamalarında 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan Ege Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim