Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İşletmelerde sürekli kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi pekçok olumsuz sonucu engelleyecektir. Gerek İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gerekse diğer İş Kanunu’na bağlı diğer yönetmeliklerin öngördüğü, çalışan sağlığını korumaya dönük en önemli parametrelerden biri olan kaldırma ekipmanları, çalışma yoğunluğuna bağlı olarak yılda en az bir kez periyodik kontrol edilmelidir.

Ege Periyodik; kaldırma ve iletme ekipmanların periyodik kontrolleri ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde statik ve dinamik yük testleri yapmaktadır. Bu yük testleri, işletmedeki ekipmanlarınızın kapasitelerine göre daha önce tarafınızdan hazırlanmış yükler olabileceği gibi talep edilmesi durumunda tarafımızdan önerilecek nitelikte deney yükleri de temin edilebilmektedir.

Kaldırma ve iletme ekipmanları kontrolünde yük testi; ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, beyan edi­len yükün en az 1.10 ve 1.25 katı fazlası ile yapılmaktadır. Bu testte ekipman, yükü, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalı ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır. Ekipmanın, bu yüke dayanıklı olması ve yeterli yük freninin bulunmasını zorunlu kılınmıştır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri; işletme koşullarınıza göre akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş teknik kontrolörlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu tarafınıza sunulan raporların geçerlilik süreleri yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıldır.

Tüm kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan Ege Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim