Tezgah ve Üretim Makineleri Periyodik Kontrolleri

Sanayi üretiminin büyük kısmını oluşturan tezgahların periyodik kontrolleri, Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği zorunlu kılınmıştır.

Tezgahlar da dahil olmak üzere iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri; periyodik kontrol aralığı ve kriterleri ilgili üretim ve kullanım standartları göz önünde bulundurularak, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörlere ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Tezgahlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında 3. taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan Ege Periyodik‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçiniz.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim